KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

WEBSİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ ("KULLANIM SÖZLEŞMESİ"), SANATSALatolye.COM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE WEBSİTESİ'NE GİRİŞ YAPAN VE/VEYA ÜYE OLAN KULLANICI ARASINDA, KULLANICI'NIN WEBSİTESİ'Nİ KULLANMASINA YÖNELİK OLARAK VE WEBSİTESİ'NİN BULUNDUĞU ELEKTRONİK ORTAMDA KULLANICI TARAFINDAN ONAYLANMASI ANINDA DÜZENLENMİŞ BULUNMAKTADIR.KULLANICI, WEBSİTESİ'NE GİRİŞ YAPARAK VE/VEYA ÜYE OLARAK KULLANIM SÖZLEŞMESİ'NİN TAMAMINI OKUDUĞUNU, İÇERİĞİNİ BÜTÜNÜ İLE ANLADIĞINI VE TÜM HÜKÜMLERİNİ ONAYLADIĞINI KABUL VE BEYAN EDER.

2. GENEL HÜKÜMLER

2 .1 KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NİN KONUSU, WEBSİTESİ'NDE SUNULAN HİZMET'LERİN, BU HİZMET'LERDEN YARARLANMA ŞARTLARININ VE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TESPİTİDİR.

2 .2 KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI, KULLANICI SÖZLEŞME'Sİ VE EKLERİ İLE WEBSİTESİ İÇERİSİNDE YER ALAN, KULLANIM, ÜYELİĞE VE HİZMET'LERE İLİŞKİN OLARAK SANATSAL TARAFINDAN YAPILMIŞ OLAN BİLCÜMLE UYARI, YAZI VE AÇIKLAMA GİBİ BEYANLARDIR.

2 .3 KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEKLE, WEBSİTESİ İÇİNDE YER ALAN, KULLANIM, ÜYELİĞE VE HİZMET'LERE İLİŞKİN OLARAK SANATSAL TARAFINDAN AÇIKLANAN HER TÜRLÜ BEYANI VE BU BEYANLARA UYGUN DAVRANACAĞINIZI DA KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ.

3. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM KOŞULLARI

3.1 ÜYELİK, WEBSİTESİ'NİN İLGİLİ BÖLÜMÜNDEN, KULLANICI OLMAK İSTEYEN KİŞİ TARAFINDAN WEBSİTESİ'NE ÜYE OLMAK İÇİN GEREKLİ KİMLİK BİLGİLERİNİN GÖNDERİLMESİ SURETİYLE KAYIT İŞLEMİNİN YAPTIRILMASI İLE TAMAMLANIR.

3.2 WEBSİTESİ'NE ÜYE OLABİLMEK İÇİN, REŞİT OLMAK VE SANATSAL TARAFINDAN, GEÇİCİ OLARAK ÜYELİKTEN UZAKLAŞTIRILMIŞ VEYA ÜYELİKTEN SÜRESİZ YASAKLANMIŞ OLMAMAK GEREKMEKTEDİR. REŞİT OLMAYAN VEYA YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NİN 5.2 MADDESİ UYARINCA, SANATSAL TARAFINDAN GEÇİCİ OLARAK ÜYELİKTEN UZAKLAŞTIRILMIŞ VEYA ÜYELİKTEN SÜRESİZ YASAKLANMIŞ OLAN KİŞİLERİN WEBSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLMALARI, WEBSİTESİ ÜYESİ OLMALARI SONUCUNU DOĞURMAYACAKTIR.

3.3 TABLO SİPARİŞLERİNİZ ÜRETİM BANDINA GİRDİKTEN SONRA İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR.


4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1 KULLANICI, ÜYELİK PROSEDÜRÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN, WEBSİTESİ'NİN HİZMET'LERİNDEN FAYDALANIRKEN VE WEBSİTESİ'NDEKİ HİZMET'LERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İŞLEMİ YERİNE GETİRİRKEN, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NDE YER ALAN TÜM ŞARTLARA, WEBSİTESİ'NİN İLGİLİ YERLERİNDE BELİRTİLEN KURALLARA VE YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM MEVZUATA UYGUN HAREKET EDECEĞİNİ, YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM ŞART VE KURALLARI ANLADIĞINI VE ONAYLADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜTEDER.

4.1.2 KULLANICI, GİZLİLİK HÜKÜMLERİ’NDE YER ALAN HÜKÜMLER İLE BİRLİKTE YÜRÜRLÜKTEKİ EMREDİCİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE VEYA DİĞER KULLANICILAR İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNİN İDDİA EDİLMESİ DURUMLARINDA, SANATSAL'IN KENDİSİNE AİT GİZLİ/ÖZEL/TİCARİ BİLGİLERİ GEREK RESMİ MAKAMLARA VE GEREKSE HAK SAHİBİ KİŞİLERE AÇIKLAMAYA YETKİLİ OLACAĞINI VE BU SEBEPLE SANATSAL'DAN HER NE NAM ALTINDA OLURSA OLSUN TAZMİNAT TALEP EDİLEMEYECEĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

4.1.3 KULLANICI'LARIN SANATSAL TARAFINDAN SUNULAN HİZMET'LERDEN YARARLANABİLMEK AMACIYLA KULLANDIKLARI SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARININ (KULLANICI İSMİ, ŞİFRE V.B.) GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BİLGİSİNDEN UZAK TUTULMASI VE KULLANILMASI DURUMLARIYLA İLGİLİ HUSUSLAR TAMAMEN KULLANICI'LARIN SORUMLULUĞUNDADIR. KULLANICI'LARIN, SİSTEME GİRİŞ ARAÇLARININ GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BİLGİSİNDEN UZAK TUTULMASI, KULLANILMASI GİBİ HUSUSLARDAKİ TÜM İHMAL VE KUSURLARINDAN DOLAYI KULLANICI'LARIN VE/VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN UĞRADIĞI VEYA UĞRAYABİLECEĞİ ZARARLARA İSTİNADEN SANATSAL'IN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU DOĞMAZ.

4.1.4 KULLANICI'LAR, WEBSİTESİ DAHİLİNDE KENDİLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİ VE İÇERİKLERİN DOĞRU VE HUKUKA UYGUN OLDUĞUNU KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERLER. SANATSAL, KULLANICI'LAR TARAFINDAN SANATSAL'A İLETİLEN VEYA WEBSİTESİ ÜZERİNDEN KENDİLERİ TARAFINDAN YÜKLENEN, DEĞİŞTİRİLEN VEYA SAĞLANAN BİLGİ VE İÇERİKLERİN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMA, BU BİLGİ VE İÇERİKLERİN GÜVENLİ, DOĞRU VE HUKUKA UYGUN OLDUĞUNU TAAHHÜT VE GARANTİ ETMEKLE YÜKÜMLÜ VE SORUMLU OLMADIĞI GİBİ, SÖZ KONUSU BİLGİ VE İÇERİKLERİN YANLIŞ VEYA HATALI OLMASINDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKACAK HİÇBİR ZARARDAN DA SORUMLU TUTULAMAZ.

41.5 KULLANICI, SANATSAL'IN YAZILI ONAYI OLMADAN, KULLANICI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ, KISMEN VEYA TAMAMEN, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVREDEMEZ.

4.1.6 SANATSAL'IN SUNDUĞU HİZMET'LERDEN YARARLANANLAR VE WEBSİTESİ'Nİ KULLANANLAR, YALNIZCA HUKUKA UYGUN AMAÇLARLA WEBSİTESİ ÜZERİNDE İŞLEM YAPABİLİRLER. KULLANICI'LARIN, WEBSİTESİ DAHİLİNDE YAPTIĞI HER İŞLEM VE EYLEMDEKİ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK KENDİLERİNE AİTTİR. HER KULLANICI, ARTİDEA VE/VEYA BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN AYNİ VEYA ŞAHSİ HAKLARINA VEYA MALVARLIĞINI İHLAL TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE, WEBSİTESİ DAHİLİNDE BULUNAN RESİMLERİ, METİNLERİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL İMGELERİ, VİDEO KLİPLERİNİ, DOSYALARI, VERİ TABANLARINI, KATALOGLARI VE LİSTELERİ ÇOĞALTMAYACAĞINI, KOPYALAMAYACAĞINI, DAĞITMAYACAĞINI, İŞLEMEYECEĞİNİ, GEREK BU EYLEMLERİ İLE GEREKSE DE BAŞKA YOLLARLA SANATSAL İLE DOĞRUDAN VE/VEYA DOLAYLI OLARAK REKABETE GİRMEYECEĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. SANATSAL, KULLANICI'LARIN KULLANICI SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE VE/VEYA HUKUKA AYKIRI OLARAK WEBSİTESİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FAALİYETLER NEDENİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN UĞRADIKLARI VEYA UĞRAYABİLECEKLERİ ZARARLARDAN DOĞRUDAN VE/VEYA DOLAYLI OLARAK, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

4.1.7 KULLANICI'LAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN WEBSİTESİ'DE SAĞLANAN HİZMETLERDEN VE YAYINLANAN İÇERİKLERDEN DOLAYI SANATSAL'IN, SANATSAL ÇALIŞANLARININ VEYA YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN SAĞLANAN VE YAYINLANAN BİLGİLERİN, İÇERİKLERİN, GÖRSEL VE İŞİTSEL İMAJLARİN DOĞRULUĞU VE HUKUKA UYGUNLUĞUNUN TAAHHÜDÜ, BÜTÜNÜYLE BU EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİLERİN SORUMLULUĞUNDADIR.SANATSAL, KULLANICI'LAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLERİN VE İÇERİKLERİN GÜVENLİĞİNİ, DOĞRULUĞUNU VE HUKUKA UYGUNLUĞUNU TAAHHÜT VE GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

4.1.8 KULLANICILAR WEBSİTESİ ÜZERİNDE YER ALAN KENDİ ÜYELİKLERİ VE YAKINLARINA AİT ÜYELİKLER ARASINDA PARA TRANSFERİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE İŞLEM YAPMAYACAKLARINI VE WEBSİTESİ'NİN İŞLEYİŞİNİ MANİPÜLE EDECEK DAVRANIŞLARDA BULUNMAYACAKLARINI, AKSİ HALDE SANATSAL'IN UĞRAYACAĞI HER TÜRLÜ ZARARI TAZMİN EDECEKLERİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

4.2 SANATSAL'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1 SANATSAL, WEBSİTESİ'NDE SUNULAN HİZMET'LERİ VE İÇERİKLERİ HER ZAMAN DEĞİŞTİREBİLME; KULLANICI'LARIN SİSTEME YÜKLEDİKLERİ BİLGİLERİ VE İÇERİKLERİ, KULLANICI'LAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ERİŞİMİNE KAPATABİLME VE SİLME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. SANATSAL, BU HAKKINI, HİÇBİR ÖN BİLDİRİMDE BULUNMADAN KULLANABİLİR. SANATSAL'IN KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASINI TALEP ETTİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ KULLANICI DERHAL YERİNE GETİRİR. SANATSAL TARAFINDAN TALEP EDİLEN DEĞİŞİKLİK VE/VEYA DÜZELTME TALEPLERİNİN KULLANICI'LAR TARAFINDAN ZAMANINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ SEBEBİYLE DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİNDEN KULLANICI SORUMLU OLUR.

4.2.2 SANATSAL, WEBSİTESİ ÜZERİNDEN, SANATSAL'NIN KENDİ KONTROLÜNDE OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ SATICILAR, SAĞLAYICILAR VE BAŞKACA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SAHİP OLDUĞU VE İŞLETTİĞİ BAŞKA WEBSİTESİLERİNE VE/VEYA PORTALLARA, DOSYALARA VEYA İÇERİKLERE 'LİNK' VEREBİLİR. BU 'LİNK'LER, KULLANICI'LAR TARAFINDAN VEYA SADECE REFERANS KOLAYLIĞI NEDENİYLE SANATSaL TARAFINDAN SAĞLANMIŞ OLABİLİR VE WEBSİTESİNİ VEYA İŞLETEN KİŞİYİ DESTEKLEMEK AMACI VEYA WEBSİTESİ VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERE YÖNELİK HERHANGİ BİR TÜRDE BİR BEYAN VEYA GARANTİ NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR. WEBSİTESİ ÜZERİNDEKİ 'LİNK'LER VASITASIYLA ERİŞİLEN PORTALLAR, WEBSİTESİLERİ, DOSYALAR VE İÇERİKLER, BU 'LİNK'LER VASITASIYLA ERİŞİLEN PORTALLAR VEYA WEBSİTELERİNDEN SUNULAN HİZMETLER VEYA ÜRÜN'LER VEYA BUNLARIN İÇERİĞİ HAKKINDA SANATSAL'IN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

4.2.3 SANATSAL, WEBSİTESİ'NDE SAĞLANAN HİZMET'LER VE YER ALAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ OLARAK KULLANICI'LAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA, ARABULUCU VEYA HAKEM SIFATLARIYLA GÖREV ALMAZ.

4.2.4 SANATSAL, KULLANICILAR ARASINDA WEBSİTESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞEN VE WEBSİTESİ'NİN İŞLEYİŞİNE VE/VEYA KULLANICI SÖZLEŞMESİNE VE/VEYA WEBSİTESİ'NİN GENEL KURALLARINA VE/VEYA GENEL AHLAK KURALLARINA AYKIRI VE SANATSAL TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN MESAJLARIN VE/VEYA İÇERİKLERİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA GEREKLİ İÇERİK VE/VEYA MESAJ TARAMASI YAPABİLİR VE TESPİT ETTİĞİ MESAJ VE/VEYA İÇERİKLERİ İSTEDİĞİ ZAMAN VE ŞEKİLDE ERİŞİMDEN KALDIRABİLİR; KULLANICI'NIN ÜYELİĞİNE, HERHANGİ BİR İHBAR YAPMADAN, GEÇİCİ VEYA KALICI OLARAK, SON VEREBİLİR.

4.2.5 KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI SONUCUNDA, SANATSAL VE KULLANICI ARASINDA ORTAKLIK, TEMSİLCİLİK VEYA İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ DOĞMAZ.

4.2.6 KULLANICI, "KULLANICI İSMİ" İSMİ BELİRLERKEN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN TELİF HAKKI, MARKA, TİCARİ UNVAN GİBİ YASAL HAKLARINI İHLAL ETMEMEYİ TAAHHÜT ETMEKTEDİR. KULLANICI'LARIN İŞBU MADDE HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMASI DURUMUNDA, SANATSAL KULLANIM SÖZLEŞMESİ'NE AYKIRI BU DURUMUN DÜZELTİLMESİNİ KULLANICI'DAN TALEP EDEBİLECEĞİ GİBİ DİLERSE KULLANICI'YA ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN KULLANICI'NIN ÜYELİĞİNİ GEÇİCİ VEYA KALICI OLARAK İPTAL EDEBİLİR.

5. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

SANATSAL, KULLANICI'LARA İLİŞKİN BİLGİLERİ, İŞBU WEBSİTESİNDE YER ALAN GİZLİLİK HÜKÜMLERİ’NDE DÜZENLEMELERE UYGUN OLARAK KULLANABİLİR. SANATSAL, KULLANICI'LARA AİT GİZLİ BİLGİLERİ, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NDE VE GİZLİLİK HÜKÜMLERİ’NİN AKSİNE KULLANMAYACAKTIR.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

KULLANICI'LAR, WEBSİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN SANATSAL HİZMET'LERİNİ, SANATSAL BİLGİLERİNİ VE SANATSAL'IN TELİF HAKLARINA TABİ ÇALIŞMALARINI YENİDEN SATAMAZ, PAYLAŞAMAZ, DAĞITAMAZ, SERGİLEYEMEZ, ÇOĞALTAMAZ, BUNLARDAN TÜREMİŞ ÇALIŞMALAR YAPAMAZ VEYA HAZIRLAYAMAZ, VEYA BAŞKASININ SANATSAL'IN HİZMET'LERİNE ERİŞMESİNE VEYA KULLANMASINA İZİN VEREMEZ; AKSİ TAKDİRDE, LİSANS VERENLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLARDAN DOLAYI ARTİDEA'DAN TALEP EDİLEN TAZMİNAT MİKTARINI VE MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETİ DE DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DİĞER HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMAKLA SORUMLU OLACAKLARDIR.

SANATSAL'IN, SANATSAL HİZMET'LERİ, SANATSAL BİLGİLERİ, SANATSAL TELİF HAKLARINA TABİ ÇALIŞMALAR, SANATSL TİCARİ MARKALARI, SANATSAL TİCARİ GÖRÜNÜMÜ VEYA WEBSİTESİ VASITASIYLA SAHİP OLDUĞU HER TÜR MADDİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI DA DAHİL TÜM MALVARLIĞI, AYNİ VE ŞAHSİ HAKLARI, TİCARİ BİLGİ VE KNOW-HOW'A YÖNELİK TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

KULLANICILAR, WEBSİTESİ ÜZERİNDE YER ALAN VE SANATSAL VE DİĞER KULLANICILARA AİT HER TÜRLÜ FİKRİ SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMEMEYİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERLER.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SANATSAL, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI VE TEK TARAFLI OLARAK, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNİ, UYGUN GÖRECEĞİ HERHANGİ BİR ZAMANDA, WEBSİTESİ'NDE İLAN ETMEK SURETİYLE DEĞİŞTİREBİLİR. İŞBU KULLANIM SÖZLEŞMESİ'NİN DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ, İLAN EDİLDİKLERİ TARİHTE GEÇERLİLİK KAZANACAK; GERİ KALAN HÜKÜMLER, AYNEN YÜRÜRLÜKTE KALARAK HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURMAYA DEVAM EDECEKTİR.

8. MÜCBİR SEBEPLER

HUKUKEN MÜCBİR SEBEP SAYILAN TÜM DURUMLARDA, SANATSAL İŞBU SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN EDİMLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİ GEÇ VEYA EKSİK İFA ETME VEYA İFA ETMEME NEDENİYLE SORUMLU DEĞİLDİR. MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE; GECİKME, EKSİK İFA ETME VEYA İFA ETMEME VEYA TEMERRÜT ADDEDİLMEYECEK VEYA BU DURUMLAR İÇİN KULLANICI TARAFINDAN SANATSAL'DAN HERHANGİ BİR NAM ALTINDA TAZMİNAT TALEP EDİLEMEYECEKTİR. MÜCBİR SEBEP TERİMİ; DOĞAL AFET, İSYAN, SAVAŞ, GREV, SİBER SALDIRI, İLETİŞİM SORUNLARI, ALTYAPI VE İNTERNET ARIZALARI, SİBER SALDIRILAR, SİSTEME İLİŞKİN İYİLEŞTİRME VEYA YENİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE BU SEBEPLE MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR, ELEKTRİK KESİNTİSİ VE KÖTÜ HAVA KOŞULLARI DA DÂHİL VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SANATSAL'IN MAKUL KONTROLÜ HARİCİNDE VE GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMESİNE RAĞMEN ÖNLENEMEYEN KAÇINILAMAZ OLAYLAR OLARAK YORUMLANACAKTIR.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULANMASINDA, YORUMLANMASINDA VE HÜKÜMLERİ DAHİLİNDE DOĞAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN YÖNETİMİNDE TÜRK HUKUKU UYGULANACAKTIR. İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NDEN DOĞAN VEYA DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ İHTİLAFIN HALLİNDE, İSTANBUL MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİDİR.